Kort om PWC og hvorfor velge oss

  • PWC er et solid bemannings firma som er etablert og har holdt til i Flekkefjord siden 2005 .
  • PWC er blitt organisert i 2013
  • PWC har eget HMS system, og alle folk går gjennom bla annet varmt arbeid kurs –
    TBL (vær sikker)- DSB godkjenning( elektro ) – PWC interne sikkerhetskurs – samt div nødvendige offshorekurs for jobb offshore.
  • PWC overholder arbeidsmiljøloven .
  • PWC har et godt solid nettverk av flinke pålitelige fagfolk med mange års erfaring innen de de fagområder de jobber.
  • PWC levere alltid velutstyrte folk med nødvendige verneutstyr.
  • PWC er et Norsk aksjeselskap. På forespørsel kan skatteattest fremlegges og det kan søkes om fritak for solidaransvar etter skattebetalingsloven .
  • PWC klarer å levere til avtalte tider på til tider ganske kort varsel.

Tar ansvar!

PWC har tett oppfølging på hver enkelt medarbeider både i jobb og sosiale sammenhenger. dette skaper tillit, trygghet og verdighet i alle ledd.